forex trading logo

Skautské středisko Skaláci Police nad Metují

PŘEMÝŠLÍTE, CO S VOLNÝM ČASEM VAŠICH DĚTÍ?
Nechte své děti vyrůst ve skautu!… a dejte jim příležitost zažít neuvěřitelné zážitky se svými kamarády z oddílu. Bereme každého, kdo se nebojí zažít něco nového a poznávat nové lidi.
Oddíly jsou rozdělené podle věku dětí, scházíme se v klubovně v ulici Na Babí (vedle školní jídelny).
Medvíďata (předškoláci, první třída): Středa 16 - 17 hod., Martina Nosková - Bylinka

Světlušky (2.-5. třída): Úterý 16 - 18 hod., Lenka Burešová - Smíšek

Vlčata (2.-5. třída): Pátek 17 - 19 hod., David Špaček - Dejf

Skauti (5.-9. třída): Čtvrtek 15:30 - 18 hod., Michal Bureš - Bumerang

Skautky (5.-9. třída): Čtvrtek 17 – 19 hod., Haňďa Kohlová


 

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:
  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák - český skaut z.s. ,sdružuje přes 50 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS.


Odpoledne deskových her v klubovně

Kaýdé druhé pondělí v měsíci od 17:00 do 20:00. Nejbližší termín 14.12. 2015

Činnost střediska podporují

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

 

Královéhradecký kraj

 

Město Police nad Metují

 


Copyright Joomla!. Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes ssh hosting (video) Valid XHTML and CSS.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich